Đơn hàng sẽ được giao tới tận nhà của khách hàng, ngoại trừ các trường hợp như khu vực văn phòng hạn chế ra vào, khu vực chung cư/cao tầng (chỉ phục vụ giao tại chân toà nhà) hoặc có thay đổi khác do sự thỏa thuận lại giưa Casavi và Khách hàng hoặc bên vận chuyển thứ 3.

Quý khách cung cấp chính xác, đầy đủ địa chỉ giao hàng và thông tin tin liên lạc trong quá trình đặt hàng.